Zadar

Zadar, egy Dalmáciában található csodás város, melynek régi magyar neve Zára. A városban számos látnivaló akad, amelyből megismerhető Zadar történelmének egy része. A múltat idéző épületeken kívül a modern világ csodás alkotásai is jelen vannak a városban, mint például a nem mindennapi hangzású tengeri orgona.

Látnivalók >>>

Strandok és sportolási lehetőségek >>>

Rendezvények, szórakozási lehetőségek >>>

Zadar történelme

Zadar területén már i.e. a IX. században is éltek emberek, akik törzsekbe szerveződtek és a nagy illír népcsoporthoz tartoztak. Később, i.e. a II. században az illír területeket a rómaiak foglalták el, így Zadart is, melyet megerősített helyőrséggé alakítottak. A római megszállást követően, az V. és a X. századok között Zadar történelme meglehetősen viharos volt, számos nemzet megvetette itt a lábát a barbároktól kezdve a frankokkal bezárólag. A keresztes hadjáratok idején, 1202-ben a várost elfoglalja a Velencei Köztársaság, azonban a Magyar Korona is igényt tart a városra. A város 1357-ig többször is gazdát cserél, hol velencei, hol magyar fennhatóság alá kerül, végül Nagy Lajos király birodalmához csatolja. Zadar városa a magyar történelemhez is szorosan kapcsolódik, ugyanis itt koronázzák királlyá 1403-ban Nápolyi Lászlót. A török invázió idején, a XVI.-XVII. században, Zadar városát megerősítik, ugyanis jelentős stratégiai fontossággal bírt. A város védművei ekkor egészülnek ki a bástyákkal és a vizesárokkal.
A város virágkorát az 1700-as és 1800-as években éli, ekkoriban a Habsburg Birodalom része volt, majd egy rövid ideig francia uralom alatt állt. Ebben az időszakban komoly kulturális és gazdasági fejlődésen ment át a város, egyetemet alapítottak, valamint gimnáziumot. 1894-ben az iparosodás előretörésének köszönhetően a városba bevezetik a villanyáramot. Ekkor még az Osztrák-Magyar Monarchia gyakorolta a hatalmat, amely egészen 1920-ig tartott, a birodalom bukásáig. A békekötés után Zadart Olaszországhoz csatolják.

A Második Világháború során a város súlyos károkat szenvedett a szövetséges bombatámadások miatt, lakossága egy része elmenekült Olaszországba. A Harmadik Birodalom bukásával az újonnan létrejött Jugoszlávia területéhez csatolták Zadart is. 1991-ben Horvátország kikiáltja függetlenség a Jugoszláv államközösségtől, ám ez polgárháborúhoz vezetett. Ekkoriban Zadar a szerb hadsereg fő utánpótlási vonalába esett. A harcok 1995-re értek véget, Horvátország győzelmével.