A katedrális építését 1298-ban tervezték el, de csak 1431 április 9-én kezdték el a munkálatokat helyi és velencei építők. Juraj Dalmatinac 1441-től vett részt a katedrális építésében. A híres mester éveken keresztül Itáliában dolgozott, hogy keresetét fő művébe azaz a katedrális építésébe fektethesse. Dalmatinac egy oldalhajót, apszisokat és keresztelő kápolnát épített a templomhoz. A katedrálist számos elemmel díszítette, mint például a 72 kicsi emberi fejet ábrázoló faragványok. A mester haláláig, vagyis 1473-ig dolgozott a katedrálison. Ezután a tanítványa Niccolò di Giovanni Fiorentino folytatta a munkáját. A dómot és a külső szobrokat amelyek Szent Mihályt, Szent Jakabot és Szent Márkot ábrázolják már ő fejezte be. A templomot már ő sem tudta befejezni, így halála után velencei mesterek folytatták a munkálatokat. A katedrális felszentelésére 1555-ben került sor.

Építészeti stílusát tekintve a templomot a kései gótika jellegzetességei szerint építették. A templom bazilikális elrendezésű, három hajós felépítésű. A főhajó fölött dongaboltozat látható, amely egyúttal maga a tetőszerkezet is. A templomnégyzet fölött áll a kupola, amely a szentély fölött egy negyedgömbben végződik. A templom építésénél Dalmatinac csak követ használt, téglát pedig egyáltalán nem. A főhajó tetőszerkezete Dalmatinac mérnöki zsenialitását is dicséri: a dongaboltozat kőlapjai pontosan vannak illesztve a tartószerkezet hornyaiba, melyeken egymásra csúsznak.

Ha megnézzük a templom homlokzatát, az még letisztult gótikus stílusjegyeket mutat első pillantásra, ám ha jobban megfigyeljük a rózsaablak két oldalán az oszlopok már reneszánsz jellegűek. A templom oldalsó bejáratának (oroszlán-kapu) kapuja már román és gótikus jegyeket egyaránt mutat. Egykor a kapu csúcsíves alkóvjaiban Szent Péter és Pál apostolok szobrai álltak, de a Függetlenségi Háború idején a szobrok megsemmisültek, mára másr csak a feliratok olvashatóak. Hasonló sorsra jutottak a nyugati oldal főkapuja mellett látható faragványok, melyek a 12 apostolt mintázták.

Nem mehetünk el a katedrális mellet úgy, hogy meg ne néznénk a keresztelőkápolnát, amely tisztán Dalmatinac művészetét dicséri. Itt egyedülálló építészeti és művészi megoldásokat használt a híres mester. A kápolna kupolájának lóhere alakú zárókövét a mester egyetlen nagy darab kőtömbből faragta ki. A zárókő alatt helyezkedik el a keresztelő kút. A mester egy másik egyedi ötlete is megvalósított a kápolnában. A tartóoszlopok oszlopfői oly módon lettek kialakítva, hogy ütés hatására különböző hangmagasságokon szólaljanak meg, így az általuk kibocsátott hangmagasságok az altnak, szopránnak, basszusnak és tenornak felelnek meg. A kápolna összes szobra és faragványa is Dalmatinac munkája. Az utókor hálája jeléül, a katedrális előtt egy bronzszobrot állított a mester tiszteletére, melyet a jól ismert szobrászművész Ivan Mestrovic készített.

A Szent Jakab katedrális olyan kimagasló művészeti és építészeti értéket képvisel, hogy 2000-től a UNESCO felvette a a Világörökség védett műemlékei közé.

Szent Lőrinc templom

A XVII. században épült a Ferences-rendiek temploma a Szent Lőrinc templom. Az építése során több dalmát építész és kőfaragó dolgozott a templomon mint például a Zadar-i Trifunović, a Korcula-i Pavlović és Vidović és mások. A Lordes-i Szűzanya szobra is megtekinthető a templom homlokzatának egyik alkóvjában. Egy kis, 1720-ban készített faragvány ábrázolja Szent Lőrincet az oldalfal timpanonján.

Szent Ferenc templom és kolostor

A történelmi város délkeleti városrészének legtávolabbi pontján áll a XIV. században gótikus stílusban épült Szent Ferenc templom. A templom főbejáratát gótikus stílusú keret öleli körül, a rózsaablakon pedig mai napig láthatóak a XIV. századi freskók nyomai. A XV. század folyamán a templomot kibővítették a Szent Kereszt (Sv. Kriz) kápolnával, egy sekrestyével valamint egy presbitériummal.

A Szent Ferenc templom része volt a XIV. században épült kolostor épületegyüttesének. 1762-ben épült a Szent Kereszt kápolna orgonája amelyet Petar Nakić épített. Egy több évszázados kulturális-történelmi gyűjtemény is van a kolostorban. Több mint 140 ősnyomatot és kézzel írott kódexet őriznek a kolostor könyvtárában. Az 1375-ben latin betűkkel íródott Sibenik-i Imakönyv is itt található, amely az ország egyik legrégebbi írása.

Szent Domonkos templom

A Szent Domonkos templom a tengerparton áll Sibenik nyugati városrészében. A templom 1910-ig reneszánsz stílusú volt, viszont később gótikus stílusjegyeket kapott. A templom belsejében megtekinthetjük az 1818-ban készített templomi orgonát amelyet Gaetano Macatelli épített. A Sibeniki püspök Arrigonio síremlékét is ebben a templomban található, valamint két régi faoltár is.

Szent Gergely templom

Sibenik legrégebbi utcájában az „Ulica Juraj Dalmatinac”-ban található a Szent Gergely templom. Ebben az utcában áll a híres építőmester szülőháza is. A templomban egy állandó kiállítás tekinthető meg amelynek címe: „Juraj Dalmatinac Šibenik-en kívüli munkái”.

Uspenie Bogomatere templom

Az Uspenie Bogomatere templomot a XVII.-XVIII. században építették barokk stílusban, azon a helyen ahol a templomosok éltek a XII. században. A XIX. században a templomnak Szent Megmentő volt a neve. A katolikus templomot ebben az időszakban a bencés-rendi kolostor apácái használták, majd 1810-ben a franciák döntése szerint Bendedikt Kraljević ortodox püspök és egyháza használatába került. A templom harangtornya, amely még inkább kihangsúlyozz a templom barokk jellegét, a XVIII. században készült a helyi Ivan Skoko munkája által.

Szent Miklós templom

A Barokk stílusú Szent Miklós templom a XVII. században épült. A templom egyszerű homlokzatú, a végében templom torony áll amelynek guzsaly alakja van. A templom belsejében síremlékek és hálaként készített hajómakettek tekinthetőek meg. A mennyezete kazettás, amelyen a templom adományozóinak népviseletben ábrázolt portréi és ikonjai tekinthetőek meg.

Szent Lélek templom

A gyönyörű barokk stílusú Szentlélek templom a XVII. században épült, Antun Nogulović tervei szerint. A kőhomlokzatú, finom művű rózsaablakkal díszített templom a Dinko Zavorović-téren látható.

Gospe van grada templom

A középkori temető és az 1452-ben épített Szent Kozma és Damján templom helyére építették a „Gospe van grada” templomot, amelynek elnevezése „Városon kívüli Szűzanya-templom”-ot jelent. A Varoš-i egyházközséget 1604-ben alapították meg és ezt követően elkezdték a templom átépítését is. A kőtemplom építésének munkálatai 1740-ben lettek készen.

A templom mellé egy harangtornyot is építettek amelyet egy kis híd kötött össze a templommal.
A régi temetőben amely a templom körül van 1828 nem volt temetkezés.

Szent Kersován templom

Az egyik legrégebbi vallási emléke Sibeniknek a XII. században készült Szent Kersován vagy Grisogonus templom. A román stílusban épült templom a Második Világháborúig az eredeti formájában állt, de a háború alatt sajnos súlyosan megsérült. A helyreállítási munkálatokat követően a Sibeniki Múzeum galériájává alakították át, amely a mai napig Szent Kersován galériaként működik.

A templom mellet állították ki Horvátország legrégebbi harangját amelyet még 1226-ban készítettek. A harang nem itt készült, hanem a Silba-sziget mellett találtak rá a tengerben.

Szent János templom

A gótikus reneszánsz stílusú templomot a XV. században építették. A templom eredeti neve Szentháromság volt, az idők folyamán nevezték át Szent János templommá. A templom déli oldalára egy a sekrestyéhez vezető lépcsősort építettek. Ivan Pribislavić által készített domborművek díszítik a lépcsősor melletti falat, a lépcsősor korlátja pedic Nicola Firentinac munkája.

A toronyórát a templom tornyának nyugati oldalába építették be 1648-ban, ez volt a város első mechanikus órája. A toronyóra Drniš-ből származik. A torony déli oldalán faragványok láthatóak amelyek egy szárnyas angyalt ábrázolnak Isten Bárányával. A templom kupoláját és harangtornyát az 1862-es földrengést követően lebontották.

Szent Barbara templom

A Szent Barbara templom a gótikus építészeti stílus egyik legékesebb példája. 1400-ban kezdték el az egyhajós templom megépítését. A milánói Bonino munkája látható a templom főbejárata fölött, ahol egy alkóvban Szent Miklóst ábrázoló szobrot láthatunk. A gótikus ablak faragványa 1419-ben készült a Sibenik-i orvos Marco megrendelésére amelyet hálája jeléül készíttetett.